ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Завантажити у форматі PDF

За ініціативою кафедри стратегії підприємств, Навчально-тренінгового центру економіки та управління підприємством, Інституту управлінського консультування та Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 27 березня 2015 року проводиться

I Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «ІННОВАЦІЇ В БІЗНЕС-ОСВІТІ»

 Мета конференції — конструктивне обговорення методологічних засад та практичного інструментарію реалізації інноваційних підходів до розбудови сучасного освітнього простору, а також формування відкритої дискусійної платформи для спільноти фахівців, які прагнуть до генерування і поширення нових ідей, знань та практик у середовищі бізнес-освіти.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Компетентнісні профілі сучасного економіста та підприємця: ідентифікація, формування та підходи до оцінювання.
 2. Сучасні освітні технології підготовки фахівців з інноваційним типом мислення.
 3. Актуальні тренди онлайн-навчання.
 4. Місце та роль наукових досліджень в економічній та бізнес-освіті: пошук джерел синергії.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форми участі в Інтернет-конференції:

 • Доповідь в онлайн-режимі (тривалість – до 10 хв.)
 • Розміщення відеозапису доповіді (тривалість – до 10 хв.)
 • Розміщення тез доповіді на порталі конференцій http://conference.spkneu.org та їх публікація у збірнику матеріалів конференції (див. вимоги до оформлення тез на порталі)
 • Обговорення матеріалів конференції на порталі http://conference.spkneu.org

Учасники конференції отримують можливість:

 • приєднатися до спільноти інноваторів освітніх технологій у сфері підготовки сучасних економістів, підприємців та менеджерів;
 • заявити широкій науковій та бізнес-спільноті про свої здобутки та ідеї щодо підготовки нового покоління фахівців з інноваційним типом мислення;
 • налагодити прямий зв’язок з досвідченими бізнес-тренерами, креативними викладачами університетів та бізнес-шкіл;
 • розмістити логотип своєї організації (навчального закладу, підприємства, компанії) в матеріалах конференції;
 • опублікувати статтю у фаховому науковому збірнику «Стратегія економічного розвитку України», №36 (2015) (http://www.sedu.com.ua/).
 • взяти участь у підготовці відповідного розділу колективної монографії «Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці»;
 • отримати довідку про участь у виконанні науково-дослідної теми кафедри стратегії підприємств «Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці» (номер державної реєстрації 0111U002621).

Організатори конференції сподіваються, що її учасники стануть постійними членами дискусійного клубу інноваторів освітніх технологій, що функціонуватиме на віртуальній платформі http://ibe.kneu.org

Партнери

 

 ibe-partners_1

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «ІННОВАЦІЇ В БІЗНЕС-ОСВІТІ»

Голова організаційного комітету:

НАЛИВАЙКО Анатолій Петрович, доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри стратегії підприємств, проректор з науково-педагогічної діяльності та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна);

Члени оргкомітету:

БАНЩИКОВ Петро Гаврилович, кандидат екон. наук, доцент, директор Навчально-тренінгового центру економіки та управління підприємством (НТЦ ЕУП) ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)

БАТЕНКО Людмила Павлівна, кандидат екон. наук, професор, директор Центру продуктивності Міжнародного інституту бізнесу (м. Київ, Україна)

ВЕРБА Вероніка Анатоліївна, доктор екон. наук, професор, директор Інституту управлінського консультування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», віце-президент Всеукраїнської асоціації консультантів з управління (ІMC-Ukraine) (м. Київ, Україна)

ВОСТРЯКОВ Олександр Володимирович, кандидат екон. наук, доцент, декан факультету економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)

ГРЕБЕШКОВА Олена Миколаївна, кандидат екон. наук, доцент, заступник декана факультету економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)

ЕЛСМАН Бернард (Bernard Elsman), генеральний директор компанії «Diamond-FMS B.V.» (Нідерланди)

КРАСОВСЬКА Олена Юріївна, кандидат екон. наук, доцент, директор Міжнародної Школи Бізнесу (IBS) Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ, України)

КУЛАГА Ірина Володимирівна, кандидат екон. наук, доцент, заступник директора Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)

МИХАЙЛЕНКО Олена Феліксівна, канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (Україна)

МОВЧУН Олена Миколаївна, директор Асоціації приватних закладів освіти м. Києва (м. Київ, Україна)

ЧЕРНОБАЙ Ліана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)

Відповідальний секретар оргкомітету:

ГРЕБЕШКОВ Олексій Миколайович, кандидат екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)

Організаційний внесок учасника конференції становить:

 • безоплатно – за оприлюднення тез доповіді на порталі конференцій (для зареєстрованих учасників) та участь у віртуальній дискусії
 • 50 грн. – у разі необхідності отримання офіційного сертифікату учасника конференції (надсилається поштою)
 • 150 грн. – за публікацію тез доповіді у збірнику матеріалів конференції (надсилається поштою)
 • 200 грн. – за публікацію статті у фаховому науковому збірнику «Стратегія економічного розвитку України». Оплата проводиться тільки після позитивного рішення редакційної колегії на публікацію статті!

Реквізити для перерахування організаційного внеску:

Для оплати в касі будь-якого банку
Одержувач: ПриватБанк
Найменування банку: ПриватБанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570
Найменування платежуЗа участь у конференції “Інновації в бізнес-освіті”. Без ПДВ. Для поповнення на картку №4731-2171-0672-9146

 Для оплати в системі Приват24 або терміналі ПриватБанку
Поповненням картки № 4731-2171-0672-9146

Для участі у конференції до 15 березня 2015 р. необхідно:

 • заповнити заяву на участь на порталі конференцій (http://conference.spkneu.org/anketa/);
 • відправити на скриньку ibe@spkneu.org (з темою повідомлення «Конференція-2015»!) тези доповіді (вимоги до оформлення тез див. на порталі конференцій);
 • за бажанням до тез можна додати:
  • супровідну презентацію у форматі PowerPoint або PDF;
  • відеозапис доповіді (бажано вказати посилання на його розміщення в Інтернет. Для пересилання великих за об’ємом файлів використовуйте, будь-ласка, хмарові сховища або сервіс http://dropmefiles.com/ та надсилайте у листі лише посилання на завантаження файлу!);
  • фотографію автора (файл у форматах JPEG або PNG, з кольоровим зображенням шириною не менше 250 px (точок));
 • копію (скан, фото) документа про сплату організаційного внеску.

У назві всіх файлів обов’язково вказати прізвище учасника (у разі співавторства – першого автора) за зразком – Шевченко_тези, Шевченко_відео, Шевченко_презентація, Шевченко_оплата.

У разі бажання опублікувати наукову статтю у збірнику «Стратегія економічного розвитку України» необхідно також надіслати текст статті (тільки українською мовою!) та після отримання позитивного рішення редколегії про публікацію – протягом 3-х банківських днів надіслати копію документа про сплату. Ознайомитись з умовами оформлення статті та її опублікування можна на сайті видання: http://www.sedu.com.ua. Термін виходу з друку збірника №36 (2015) – червень 2015 року.

УВАГА! Факт прийняття оргкомітетом статті обов’язково підтверджується зворотнім електронним листом!

 

КОНТАКТИ

Поштова адреса: Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра стратегії підприємств, просп. Перемоги, 54/1, ауд. 243, м. Київ, Україна, 03680. Телефон: +38(044) 455-60-26

Електронна адреса: ibe@spkneu.org

Контактна особа: Гребешков Олексій Миколайович, відповідальний секретар оргкомітету (тел. +38 (044)360 01 21, +38 (067) 355 44 77, +38 (050) 220 30 33)

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Набір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word 0, 7.0: шрифт – Times New Roman; розмір кегля – 12; міжрядковий інтервал – 1,0; розміри: абзацу – 10 мм; поля: верхнього, нижнього і лівого поля – 2,5 см; правого – 2,0 см; нумерація сторінок по центру (під текстом). При наборі формул використовується редактор формул Microsoft Equation, вмонтований в Microsoft Word.
 2. По центру листа курсивом друкуються прізвище та ім’я автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, е-mail (для зворотного зв’язку, публікується на порталі конференцій). Нижче, через 1,5 інтервали – назва тез українською (великими літерами, напівжирним); нижче, через 1,5 інтервалу, по центру аркуша друкується прізвище та ім’я автора та назва тез великими літерами (кегель 10, звичайний (не жирний)) на двох мовах (англійській та російській). Між назвою тез і текстом відстань – 1,5 інтервали. Рекомендований обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4. У тексті тез не допускається включення таблиць та рисунків (допускаються посилання на презентаційні матеріали – див. п.4)! Після тексту через 1,5 інтервали вказується список використаних джерел (в порядку згадування в тексті тез!).
 3. При викладенні матеріалу рекомендується дотримуватися такої структури: актуальність, постановка завдання, виклад результатів дослідження, висновки, список використаних джерел.
 4. За бажанням автора до тез може додаватись супровідна презентація, що виконується у форматі Рекомендована кількість слайдів – 10 шт.
 5. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора. Файл зберігається у форматі .rtf (наприклад, Шевченко_тези.rtf).
 6. Шаблон оформлення тез можна завантажити за посиланнями: http://s.spkneu.org/ibe/IBE_Shablon_UKR.rtf або http://g.ua/ku7M.